Uit liefde
voor de streek

Bronhuis Dender-Mark, in het hart van het eerste erkende stiltegebied van Vlaanderen, is een nieuwe realisatie van Waerbeke vzw. Het gaat om een kleinschalig bezoekersportaal in de vroegere pastorie van Waarbeke (Geraardsbergen).

Sinds juni 2022 is het Bronhuis een info- en contactpunt voor al wie het omliggende landschap wil verkennen. Waerbeke is een sociaal-culturele organisatie die de integratie van stilte bevordert in alle domeinen van de samenleving. Vanuit haar liefde voor de streek wil Waerbeke met de nieuwe onthaalinfrastructuur en het bijbehorende nieuwe boek bijdragen aan meer samenwerking voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van het unieke landschap tussen Dender en Mark.

Waar? Klik hier.

‘Als we verliefd worden op een plaats – een berg, een bos, een rivier – kan ons dat veranderen in bewakers van de toekomst, ons bezielen met een verlangen om de wonderlijke levenskracht van die plaats voor de komende generaties te behouden.Zulke landschappen bieden in een tijd van ontwrichting en gebroken gemeenschappen een anker waaraan we onze temporele verlangens kunnen vastmaken.’

— Roman Krznaric, De goede voorouder

Partners

Bronhuis Dender-Mark komt tot stand in samenwerking met:

Waerbeke vzw | Waerbekehuis cvba | Gemeente Galmaarden | Stad Geraardsbergen | Stad Ninove | BOS+ Vlaanderen | De Helix | De Mark vzw | Fietscampagne vzw | Natuurpunt vzw | Padstappers Geraardsbergen vzw | Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek | Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei | Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen | Toerisme Vlaamse Ardennen vzw | Trage Wegen vzw | Zelfplukboerderij Erwtjes & Knollen vzw